นายแพทย์นิธิพัฒน์ เผยสัญญาณบ่งชี้ “โควิด” ระบาดระลอกสี่ ที่ศิริราช พบสายพันธุ์เดลตาเกินครึ่ง ย้ำความจำเป็นต้องฉี ดวัค ซีนให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโร คประจำตัว

นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์โควิ ด-19 ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า หลังกลับมาเป็นอาจารย์ประจำการหอผู้ป่ วยไอซียู โควิ ดแห่งแรกของศิริราชรวม 7 เตียง โดยระบุว่า ขณะนี้กิจการเราดีมาก จึงขยายไปอีกสองที่ ที่ละ 6 เ ตียง รวมทั้งหมดจึงเป็น 19 เ ตียง ซึ่งเต็มมาเกือบตลอดเดือนนี้ และคาดว่าจะเป็นแบบนี้ในเดือนหน้าอีกทั้งเดือน ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์สงสัยอัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มนับว่าก้าวกระโดด

ข้อมูลจากการสุ่มตรวจเมื่อราวสิบวันก่อน ในศิริราชพบสายพันธุ์เดลตาประมาณ 30% ถ้าถึงวันนี้น่าจะเกินครึ่งไปแล้ว สัปดาห์นี้จะลองส่งตรวจในผู้ป่ วยที่มีอาการรุ นแ รงดูว่า จะพบคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร สายพันธุ์นี้นอกจากจะแพร่ได้ง่ายไปสู่ทั้งเด็ก คนท้ อง และคนชร า ยังอาจจะเกิดป อดอั กเส บได้เร็วและได้แรงกว่าสายพันธุ์เดิมๆ ที่เราคุ้นเคย

นี่เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เรียกการร ะบ าดช่วงนี้เป็นระลอกสี่ และเป็นตัวชี้ขาดหนึ่งในความยากง่ายของการควบคุ มโร คภายหลังเริ่มใช้มาตรการต่างๆ ที่เผยโฉมให้ชัดเจนวันนี้ คงต้องลุ้นกันตัวโก่งเหมือนบอลยูโรที่มาได้ครึ่งทางของรอบ 16 ทีมแล้ว

ในบรรดาผู้ป่ วยทั้ง 7 รายที่ดูแลอยู่ตอนนี้ สองในเจ็ดน่าจะมาจากสายพันธุ์เจ้าปัญหา วันนี้ย้ายผู้ป่ วยเก่าได้สองรายและนำรายใหม่เข้ามาแทน คาดว่าเจ้าตัวร้ ายคงกลายเป็นขาใหญ่ของที่นี่แทนคือ 4 จาก 7 ราย ที่น่าสนใจคือผู้ป่ว ย 3 รายเป็นอาจารย์อาวุโสของผมเอง ทุกท่านแม้อยู่ในวัยเกือบหรือเกิน 80 แล้ว แต่ยังแข็งแรงดีและไม่มีโร คหรือภาวะเ สี่ยงชั ดเจน

ที่สำคัญคือทั้งหมดหาต้นตอคนนำเชื้อมาให้ได้ไม่ชัดเจน แสดงถึงมีการลุ กลา มของเชื้อเข้าไปในชุมชนวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกสัญญาณบ่งชี้ของการร ะบ าดระลอกสี่ ภาวนาให้เหล่าครูทุกท่านได้รับผลดีของการดูแลรักษา โดยไม่มีภาวะแ ทรกซ้ อนรุนแรงหรือเ รื้อรัง นี่ช่วยตอกย้ำอีกครั้งว่า วั คซี นที่กำลังจะได้มาในเดือนหน้า จะต้องเร่งฉีดให้กับผู้สูงอ ายุและผู้มีโรคเรื้ อรั งเป็นอันดับต้นๆ

เรามีแพทย์ 7 คน กับพยาบาล 12 คนสำหรับดูแลผู้ป่ วย 7 ราย แต่ในโรงพยาบาลที่พร้อมน้อยกว่าเรานั้น ปริมาณงานเท่ากันนี้เขาอาจใช้คนแค่ครึ่งเดียวของเราหรืออาจไม่ถึงเสียด้วยซ้ำ คิดดูแล้วกันว่ามันจะหนักหนาส าหั สขนาดไหน แล้วอย่างนี้จะใจดำไม่ควบคุมโร คจริงจังให้กับพวกเขาพอจะได้มีโอกาสผ่อนคลายบ้างเลยหรือ

ในยามที่กรุงเทพกำลังจะถูกข้าศึกโควิ ดสายพันธุ์ภ ารตะตีแตก ได้มีการระดมทหารใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการฝึกฝนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเสริมทัพ พวกเขาเหล่านี้ถูกส่งตัวจากหัวเมืองมาร่ำเรียนในเมืองหลวง

เพื่อหวังกลับไปเป็นกำลังสำคัญดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด การกะเกณฑ์เขามาช่วยงานก่อนส่งตัวกลับที่ตั้ง ควรเป็นไปโดยความยินยอมของทั้งตัวเขา หัวหน้างานเขา และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เขาหากสถานการณ์โควิ ดที่นั่นยังเบาบางอยู่

วอนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอย่ารานน้ำใจผู้น้อยมากไปนักเลย สายงานแพทย์เราใช้ระบบอาวุโสและคุณธรรมในการร้อยรัดพวกเราเข้าด้วยกันไว้ มากกว่าการใช้อำนาจสั่งการตามระดับบังคับบัญชาเหมือนวิชาชีพอื่น อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นไ ฟไห ม้ฟางก่อความบ าดหม างใจกันโดยใช่เหตุ

ที่จริงเราน่าจะช่วยกันประสานเสียงว่า การแก้ไขหลักของสถานการณ์ในกรุงเทพต้องเน้นการควบคุ มโร คให้อยู่หมัด มากกว่าการขยายเ ตียงโควิ ดในโรงพยาบาลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด.

ที่มาจาก เฟซบุ๊ก นิธิพัฒน์ เจียรกุล

 

By admin