นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผย ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่จำเป็นต้องตัดเงินเดือนตัวเองเพื่อช่วยประชาชนที่เผชิญกับผลกระทบของมาตรการควบคุมการร ะบา ดของโรคโควิ ด-19 ขอแค่ให้อย่าทุจ ริ ตคอร์รัปชันก็พอ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อไปถึงกรณีข้าราชการสภาผู้แทนราษฎร อึดอัดและโพสต์วิพ ากษ์วิจ ารณ์ถึงการเดินหน้าประชุมสภา ว่าเจ้าหน้าที่รัฐสภาส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน และมีมาทำงานในวันที่มีการประชุมรัฐสภา ผ่านมา 3 วัน ยอมรับอาจจะเหนื่อยและเห็นใจ

แต่อีกมุมประชาชนน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะไม่มีเงินเดือน คนมีเงินเดือนยังมีหลักประกัน แต่ข้าราชการไม่มีปัญหา ต้องมีส่วนร่วมทำงานให้กับบ้านเมือง ขออย่าไปท้ อแ ท้กับปัญหา เพราะคนอื่นเ ดือดร้ อนกว่าเรา

ส่วนการประชุมกรรมาธิการชุดต่างๆ นายชวนคาดว่า จะงดไป 1-2 สัปดาห์เท่านั้น เพราะโควิ ดยังอยู่อีกนาน โดยให้ปรับวิธีทำงาน เช่น ประชุมออนไลน์ หากเลื่อนไป ก็จะไม่จบสิ้น

นายชวน กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามี ส.ส. สอบถามเรื่องการขอเลื่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไป แต่ชี้แจงว่าได้ออกระเบียบไปแล้ว พร้อมทั้งทำเรื่องขออนุญาตต่อ ศบค. ในการประชุมตลอดสมัยประชุมด้วยแล้ว จึงเดินหน้าประชุมตามปกติ

เว้นแต่เกิดกรณีในความไม่สะดวก จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตนเห็นใจและเข้าใจต่อข้อกังวลของ ส.ส. โดยได้สอบสวนไทม์ไลน์ ส.ว.ที่ติดเ ชื้อโควิ ด-19 ว่า ไม่ได้เข้าไปยังห้องประชุมรัฐสภา

By admin