4 วิธี สอนลูกให้เชื่อฟังไม่ได้ยากอย่างที่คิด

4 วิธีสอนลูกให้เชื่อฟัง..ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย ต้องเจอในช่วงที่ลูกเริ่มโตก็คือ ปัญหาที่ลูกของคุณไม่ยอมเชื่อฟัง มีความคิดเป็นของตัวเอง

พูดอะไรก็ทำเป็นหูทวนลม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจและเชื่อฟัง

ในแบบที่พ่อแม่ต้องการ โดยที่พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียง ใส่ลูก ซึ่งถือเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าวิธีที่ใช้ความ รุ น แ ร ง มาดูกันดีกว่า

ว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้ลูกเชื่อฟัง คุณได้อย่างอยู่หมัดได้บ้าง

1. สอนและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

เด็กในช่วงวัย 3-6 ขวบ มักมีพฤติกรรม ลอกเลียนแบบคนใกล้ชิด ซึ่งบางครั้งยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าควรหรือไม่ควร

ดังนั้นหากพ่อแม่ ต้องการให้ลูกลอกเลียนแต่พฤติกรรม ที่เหมาะสม ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่าง ทำให้ลูกเห็นบ่อยๆ

สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ลูกสามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติตามได้ดียิ่งขึ้น

2. ใช้คำพูดสุภาพ อ่อนหวานในการสอน

เชื่อได้ว่าเด็กๆ ทุกคน มักจะเกิดอารมณ์ ต่ อ ต้ า น เมื่อพ่อแม่ใช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง หรือขึ้นเสียงในการสอนทำให้ผลลัพธ์

ในการสอนลูกนั้น ไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวังเอาไว้ ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอนลูกก็คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ

พูดในโทนเสียง ที่อ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆ ครั้งไม่ว่า จะสอนอะไรก็ตาม จะทำให้ลูกหันมารับฟังได้ดีขึ้น

3. สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

พ่อแม่บางรายมักจะห้ามลูก ทำโน่นทำนี่เสมอ ไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ต้องโดนเอ็ดไปซะทุกครั้ง

ซึ่งการกระทำเหล่านั้น จะทำให้ลูกขาดความมั่นใจ ดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมในการสอนลูก

ก็คือ ควรฝึกให้ลูกใช้ความคิด และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ควรห้ามเขาไปซะทุกอย่าง

เพราะจะทำให้เขา ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้

4. ฟังลูกให้มากๆ

ข้อสำคัญ ในการสอนลูกก็คือ การเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้าง ไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่จะเป็นฝ่ายถูกเสมอไป

เพราะบางครั้ง เด็กก็มีแง่มุมความคิด เป็นของตัวเอง จึงควรให้เด็กได้ลองพูดในมุมมองของเขาดูบ้าง

ผิดหรือถูกอย่างไร คุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึก นึกคิดของเขา ทำให้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นสายปลายเหตุได้ดีขึ้น

คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย ที่กำลังประสบปัญหา ลูกตัวน้อยไม่เชื่อฟัง ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนลูกซะใหม่

หันมาให้ความรัก ความใกล้ชิดความเข้าใจลูกให้มากขึ้น จะทำให้คุณรับรู้ได้ถึงปัญหา แท้จริงที่เกิดขึ้นและแก้ไขมันได้ดีกว่าที่ควร

ขอขอบคุณ s a n o o k