กาแฟ+น้ำผึ้ง มะนาวไม่ใส่น้ำตาล ดื่ม 1ถ้วย มากประโยชน์

วันนี้เราเลยมีเทคนิคในการชงหรือ ผ ส ม กาแฟกับส่วน ผ ส ม อื่น เพื่อนๆจะต้องรู้ว่า การดื่มกาแฟที่ดีและมีประโยชน์ ให้คุณแก่ตัวเรามากที่สุดจะต้องทำอ ย่ า งไร และมีประโยชน์จะเป็นอ ย่ า งไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

5 วิธีดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์
1 การดื่มกาแฟเป็นประจำอ ย่ า งน้อยวันละไม่เกิน 5 แก้ว จะช่ ว ย ลดอัตราความเ สี่ ย งเกี่ยวกับหั วใ จ ได้มากถึง 26 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากในกาแฟมีนิโคติน เป็นคนละชนิดกันที่อยู่ในบุ หรี่ ชอบ 3 ชนิดนี้มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นวิตามินบีรวมและช่ ว ย ลดระดับคอเลสเตอรอลในโลหิตของเราได้อีกด้วย

ป้องกันไม่ให้โ ล หิ ตแ ข็งตัว และทำให้ไม่เกิดภาวะที่เกี่ยวข้องกับไขมันอุ ด ตั นใน โ ล หิ ต

2 คนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำแบบใส่น้ำผึ้งเล็กน้อย และไม่ใส่น้ำตาล จะช่ ว ย ลดโอกาสความเ สี่ ย งที่เกี่ยวข้องกับเ บ า ห ว า นได้มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์

ควรดื่มวันละประมาณ 3-4 แก้ว คนที่ดื่มกาแฟจะได้รับส า รอา ห า รและประโยชน์ดีๆมากกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย และในกาแฟน้ำย า งมีอ นุ มู ล อิ สระ ชนิด เดี ยว ที่อยู่ในองุ่น แต่มีประโยชน์สูงกว่า

3 ช่ ว ย ชะลอค วา ม จำสั้น เสื่อม สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ ได้มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลวันละ 5 แก้ว ปรากฏว่า ช่ ว ย ลดความเ สี่ ย ง เกี่ยวกับความจำได้มาก

และมีงานวิจัยที่สอดค ล้ อ ง ทางอเมริกา บอกว่าการดื่มกาแฟดำวันละ 2 แก้ว ใส่น้ำผึ้งหรือมะนาวก็ได้ จะช่ ว ย ให้พัฒนาค ว า ม จำดีขึ้น และยังช่ ว ย ให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋า ก ร ะ ตุ้ น การทำงานของส ม อ งและความคิด

4 ดื่มกาแฟใส่มะนาวและน้ำผึ้ง ช่ ว ย บ ร ร เ ท าอ า ก า รมึนศีรษะ ช่ ว ย ลดอ า ก า รไมเกรนได้ดี ทำให้เกิดการไหลเวียนดีขึ้น แ ผ ล นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ของมะนาว ที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่น มีประโยชน์จากน้ำผึ้ง ที่ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย

5 สลายไขมันได้ การดื่มกาแฟหลังมื้ออา ห า รจะทำให้ไขมันในอา ห า รที่เรารับประทานเข้าไป เกิดการแตกตัว ทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทน

และมีงานวิจัยได้ออกมาบอกว่า สำหรับคนที่ต้องการลดหน้าท้องหรือน้ำหนักก็ตาม การดื่มกาแฟจะช่ ว ย ให้ไป ก ระ ตุ้ น การทำงานของเมตาบอลิ ซึ ม และยังช่ ว ย ให้เรามีแรงในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณที่มาข้อมูล 108archeepparuay