คนมีรถต้องรู้ “ยางรถยนต์”ของคุณทนทานแค่ไหน

โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เมื่อนำรถไปเ ป ลี่ ย น ย า ง ก็มักจะดูเฉพาะ “เดือน-ปีที่ผ ลิ ต ” บนแก้ม ย า ง เท่านั้น แต่รู้ไหมว่า ย า ง รถยนต์ทุกเส้นยังมีตัวเลขที่บ่งบอกถึงความนิ่ม-ความแข็งของเนื้อ ย า ง รวมถึงอายุการใช้งานของ ย า ง เส้นนั้นๆ อีกด้วย
ค่า Treadwear บนแก้ม ย า ง คืออะไร?

หากสังเกตให้ดีจะพบว่าบนแก้ม ย า ง มีการระบุ “Treadwear” ตามด้วยตัวเลขเอาไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ม าต ร ฐา น การแบ่งเกรด คุ ณภ า พ ย า ง ที่เรียกว่า Uniform Tyre Quality Grading (UTQG) โดยค่า Treadwear ใช้สำหรับบ่งบอกถึง อั ตร า ความสึกหรอของ ย า ง เส้นนั้นๆ ซึ่งใช้ตัวเลขกำกับ เช่น 200, 260, 350, 400 หรือกระทั่ง 800 เป็นต้น

โดย ย า ง ที่มีค่า Treadwear สูงๆ บ่งบอกถึง อั ตร า การสึกหรอที่ช้ากว่า สามารถใช้งานได้ย าวนานกว่า ในทางกลับกัน ย า ง ที่มีค่า Treadwear ต่ำ แสดงว่า ย า ง เส้นนั้นมีอายุการใช้งานสั้นกว่า เนื่องจาก ย า ง มี อั ตร า การสึกหรอเร็วกว่านั่นเอง

อย่างไรก็ดี ย า ง ที่มีค่า Treadwear สูงจะมีความแข็งของเนื้อ ย า ง มากกว่า จึงมักพบข้อ เ สี ย ที่คนใช้รถทั่วไปไม่พึงประสงค์ เช่น ย า ง มี เ สี ย งดัง แข็งกระด้าง ไม่เกาะถนนเท่าที่ควร ย า ง ประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับรถที่ใช้งานหนัก ขับทางไกลเป็นประจำ จะช่วยยืดระยะเวลาในการเ ป ลี่ ย น ย า ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยลง

ส่วน ย า ง ที่มีค่า Treadwear ต่ำจะมีความนิ่มของเนื้อ ย า ง มากกว่า จึงทำให้มีการยึดเกาะถนนที่ดีกว่า เ สี ย งรบกวนในขณะขับขี่ต่ำกว่า และให้ความนุ่มนวลมากกว่า แต่ข้อ เ สี ย คือ ย า ง มี อั ตร า การสึกหรอสูง จึงจำเป็นต้องเ ป ลี่ ย น ย า ง บ่อยมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ตัวเลข Treadwear ของ ย า ง แต่ละรุ่นถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ผ ลิ ต ย า ง เอง ไม่ใช่ ม าต ร ฐา น ของหน่วยงาน หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น ย า ง ที่มี Treadwear 400 ของผู้ผ ลิ ต A อาจมีการสึกหรอแ ต ก ต่างจาก ย า ง ที่มี Treadwear 400 ของผู้ผ ลิ ต B เล็กน้อย นอกจากนี้ ประสิทธิภาพต่างๆ ของ ย า ง แต่ละรุ่น เช่น ความนุ่มเงียบ, ความทนทาน, การยึดเกาะถนน ฯลฯ ยังมีปัจจัยอื่นอีกนอกเหนือจากค่า Treadwear เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น คุ ณภ า พ ของวัตถุดิบที่ใช้ผ ลิ ต ย า ง , การออกแบบโครงสร้าง ย า ง หรือการออกแบบลวดลายของดอก ย า ง เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เจ้าของรถต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วย

ม าต ร ฐา น การแบ่งเกรด คุ ณภ า พ ย า ง Uniform Tyre Quality Grading (UTQG) ยังมีการระบุถึง Traction และ Temperature เอาไว้ด้วย โดย Traction จะหมายถึงความสามารถในการยึดเกาะถนนโดยเฉพาะบนทางเปียก โดยไล่จากสูงสุดไปต่ำสุด คือ AA, A, B และ C ขณะที่ Temperature หมายถึงความสามารถในการทนความร้อน โดยมีค่าจากดีสุดไปยังแย่สุด คือ A, B และ C

รู้แบบนี้แล้วก่อนเ ป ลี่ ย น ย า ง ครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตค่า ม าต ร ฐา น เหล่านี้กันด้วยนะครับ

ขอบคุณที่มาข้อมูล สนุกดอทคอม