เทคนิค 3ข้อ ในการบริหารเงินในยุคที่หลายคน ยังชอบอวดร วย

เทคนิค 3 ข้อในการบริหารเงิน..ในยุคที่หลายคนยังชอบอวดรวย

กับพนักงานบางคนเพราะอะไร คนที่มีเงินเดือนเท่ากันเขาถึงมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสนเลย

เขาทำยังไง นั่นอาจเพราะเขามีการจัดการกับเงินของเข า ดีนั้นเอง เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง

1. งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือการใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้อมา

เพียงเพราะชอบ ที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ

แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผลคิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ ย า ก

แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชินถ้าทำได้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้

เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้

คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

2. ซื้อของที่คุณภาพมิใช่ราคา

หลายคน ที่อาจจะติดหรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้อของแล้วดูที่ราคา

จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อน

ที่จะซื้อนอกจากจะดูที่ราคาแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ

ฉะนั้นการที่จะซื้อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลระยะย าว

เราจะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่า และไม่ต้องเสียเงินซื้อ บ่อย ๆ ไงไตร่ตรองดูก่อน

ก่อนจะซื้อของ บางครั้งของ ที่มีคุณภาพดี แต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

3. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐาน ในการออมเงิน ที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง

สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว

ให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการ ต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหน

ที่เราจ่ายไปบ้างและจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่

หลังจากนั้น ให้เรามา คำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่

เพราะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

ขอขอบคุณ m e o k a y n a