แม่ใจจะข าด นอนเปิดแอร์และพัดลม พร้อมกันทุกคืน จนลูกชายเป็นแบบนี้

แช ร์ประสบการณ์จริงเปิด “แอร์และพัดลม” พร้อมกันทุกคืน จนลูกชายกลายเป็นแบบนี้

 

 

 

 

 

 

ที่มา newsliveone