ชื่นชม น้องนุ่น เรียนจบนิติศาสตร์ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ในวัย 18 ปี

เรียนไม่ง่ายแน่ ชื่นชม “น้องนุ่น” เรียนจบนิติศาสตร์ ในวัย 18 ปี

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University ได้มีการเผยเรื่องราวของเยาวชนดีเด่นอย่าง น้องนุ่น นางสาวเอษรา ขุนทอง บัณฑิตที่คว้าใบปริญญาพร้อมเกียรตินิยม อันดับ 1 นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยอายุเพียงแค่ 18 ปีเท่านั้น

หลังจากที่สอบเทียบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา GED โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ปี นอกจากนี้ยังผ่านการรอบรมวิชาทนายความแห่งสภาทนายความรุ่นที่ 54 สอบเนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 73 โดยสอบไล่ได้ลำดับที่ 3 เมื่ออายุ 19 ปี อีกด้วย

สมัยที่น้องนุ่นเป็นนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันรายการต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ แข่งขันอนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศ Willem C. Vis(East) International Commercial Arbitration Moot ณ เขตบริหาร การปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

แข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง ที่ผ่านการอบรม “ประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” จัดโดยสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

น้องนุ่น ได้บอกว่า มหาวิทยาลัยให้อิสระในการวางแผนการเรียน การจัดเวลาของตัวเองจึงสำคัญมาก ต้องวางแผนว่าแต่ละวันจะทำอะไร เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอและมีเวลาเรียนอย่างสมดุลได้

เรื่องการลงทะเบียน จะดูรหัสวิชา วันเวลาเรียน และวันสอบไม่ให้ชนกันหรือติดกันมากเกินไป โดยลงทั้งเทอมปกติและซัมเมอร์ เข้าห้องเรียนทุกคาบ ทุกเซคชั่น เพราะถึงแม้เนื้อหาที่เรียนทั้งสองเซคชั่นจะมีเนื้อหาคล้ายกัน แต่วิธีการสอนของอาจารย์จะต่างกัน ทำให้ได้ความรู้และมุมมองที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีโอกาสทบทวนเนื้อหาด้วย

ส่วนหลังคาบเรียน จะเก็บข้อสงสัยไปถามอาจารย์ หรือถ้าอ่านแล้วเจอประเด็นสงสัยจะจดไว้นำมาถามอาจารย์ในคาบเรียนเสมอ ถ้าหากคาบไหนไม่ได้เข้าเรียนก็จะดูย้อนหลังให้ครบ เพื่อจดเลกเชอร์ให้ทันในทุกบทเรียน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University