กำหนดวันแล้ว เงินอุดหนุนบุตร 600บาท เดือนมิถุนายน 65

กำหนดวันแล้ว เงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน 65

เดือนมิถุนายน 2565 เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทโอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบข้อมูลได้เลย พร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสถานะสิทธิผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้งหมดที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน 2565 เตรียมโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 จำนวน 600 บาท ทั้งนี้สามารถตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เหลือได้ดังต่อไปนี้

เดือนมิถุนายน 2565 เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 เงินเข้าบัญชี วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565 เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

สำหรับผู้ปกครองรายเดิมสามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทได้จากบัญชีที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ปกครองรายใหม่ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจะต้องมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินในโครงการได้ผ่านสองช่องทางดังต่อไปนี้

ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” (คลิกที่นี่)

หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด