แม่ค้าต้องเทมะนาวทิ้ง วันละเกือบ 1 ตัน ราคาตก เก็บไว้ทุนจม

ราคามะนาวตก แม่ค้าสวนมะนาวในกำแพงเพชรต้องคัดผลที่ตกเกรดทิ้งวันละเกือบ 1 ตัน หากเก็บไว้ตู้แช่ไม่คุ้มที่ต้องเสียค่าเช่า

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายมะนาวในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

จากที่ปีนี้ฝนมาเร็วทำให้มะนาวในสวนของเกษตรกรปลูกมะนาวออกผลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ช่วงนี้มะนาวมีราคาถูกลง จึงต้องนำมะนาวที่ตกเกรดไปทิ้งวันละประมาณ 1 ตัน หากเก็บแช่เย็นไว้หรือคั้นน้ำคงไม่คุ้มกับค่าเช่าตู้แช่เย็น

นางลำเจียก ถางโพธิ์ เกษตรกรชาวสวนมะนาวและรับซื้อมะนาวจากสวนอื่นด้วยเปิดเผยว่า มะนาวที่นำไปทิ้งเป็นมะนาวตกเกรดขายไม่ได้

จำเป็นต้องทิ้งไปหากเก็บไว้พลอยจะทำให้มีต้นทุนในการเก็บรักษาสูงขึ้น เพราะว่ามะนาวสวยๆ ยังราคาถูกเลย เป็นธรรมชาติของทุกปีที่ต้องทิ้งมะนาวตกเกรด ในช่วงฤดูแล้งมะนาวผลที่สวยๆ ตามขนาดมีราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคจะหันมาใช้มะนาวตกเกรดแทนเพราะมีราคาถูกและจะขายดีมาก มะนาวตกเกรดจึงเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคต้องการนำไปประกอบอาหารจนขายแทบไม่ทันเลย

ส่วนสถานการณ์ที่ปุ๋ยยาและน้ำมันแพงขึ้นคาดว่าอาจจะมีผลกระทบกับมะนาว ในช่วงฤดูแล้งมะนาวจะมีราคาสูงขึ้นตามต้นทุนและสินค้าที่แพงขึ้นตามกลไกตลาด

แหล่งที่มา news.thaipbs.or.th