สอนลูกไว้ วันหนึ่งถ้าเขาไม่มีเรา ก็จะได้แกร่งพึ่งตัวเองได้

สอนลูกไว้ วันหนึ่งถ้าเขาไม่มีเรา ก็จะได้แกร่งพึ่งตัวเองได้

อะไรๆ ในทุกวันนี้ มันเปลี่ยนไปเร็วมาก จิตใจคนก็เช่นกันเปลี่ยนขึ้นทุกวัน บางครั้งลูกเรา

เกิดมาหาเลี้ยงไม่ดี จะทำให้เขา เอาตัวรอดได้ไม่เก่งนัก เพราะงั้นจึงควรจะสอนเขาตั้งแต่ยังเล็กๆ

ให้ลูกโตไปเป็นคนฉลาด ทันคน และไม่เอาเปรียบใคร และนี่เป็น 7 วิธีการสอนลูก ว่ามีอะไรบ้าง มาดูกันได้เลย

1 สอนลูก ช่างสังเกต

เมื่อไหร่ที่เห็นมีใครตามอยู่ จะเดินตาม วิ่งตาม หรืออะไรก็แล้วแต่

หากเป็นรถตาม ก็ให้ลูก วิ่งกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรถ เขาจะได้ต ามไม่ทัน

2 ลองคิด รหั สลั บ ระหว่างคุณกับลูกๆ

ก็เพราะเอาไว้ใช้ส่งข้ อความ ขอความช่วยเหลือ สอนให้ลูกใช้ข้อค วาม

ให้เป็น หากจะต้องอยู่ไกล หรืออยู่ลำพัง จะได้สื่อส ารกันได้ทันท่วงที

3 เมื่อเจอใครที่ แปลกหน้า

ที่พย าย ามจับตัว ให้ลูกส่งสัญญาณ ขอความช่วยเหลือ จากคนอื่นๆ ได้เลย

ไม่ต้องเกรงกลั วอะไรทั้งนั้น เพราะเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ เราไม่รู้จัก ก็ไม่ควรเชื่อใจ

4 เมื่อไหร่ ที่ลูกพลัดหลง

หรือบางครั้งที่รู้สึกว่า ไม่ปล อ ดภัย ลูกจงมองหาคุณแม่คุณพ่อ

หรือไม่ก็ผู้ปกครอง ที่มาด้วยกันทันที เพื่อขอความช่วยเหลือ จากเขาทันที

5 เมื่อได้รับบ า ด เ จ็ บ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย ให้บอกพ่อแม่ ณ ตอนนั้น

ไม่ต้องปิดเป็นความลั บ เพราะพ่อกับแม่ ของเราช่วยได้

6 เมื่อไม่จำเป็นอย่ า ติดข้อมู ลส่วนตัวเอาไว้

ที่ตัวของลูก เช่น กล่องข้าว กระเป๋า ของเรียน อะไรพวกนี้

เพราะเราไม่รู้ว่าใครหวังดีหวังร้ าย บางครั้งมันอาจมีพวก มิ จ ฉ าชีพอยู่รอบๆตัว ทำให้เขาเข้าถึงตัวเ ด็ กได้ง่าย

7 เมื่อเราเห็นเ ด็ กดิ้นรน

ขั ดขื นในที่สาธารณะ จงเข้าไปถามเ ด็ กว่า ยังปกติไหม คนที่มาด้วยเป็นใคร

เพราะเราเองนั้น ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จริง มันเป็นยังไง บางทีเ ด็ กในอ้อมแขนที่เหมือนกับพ่อแม่อุ้มลูก

บางครั้งอาจจะเป็นโ จ รลั กเ ด็ กก็ได้ ใครจะรู้ล่ะ คนทุกวันนี้ แทบจะเชื่อใจใครไม่ได้เลย

เมื่อบุตรหลานของเราอ่อนต่อโ ล ก มากไป จะอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ย าก คนเรามันรู้หน้าไม่รู้ใจ

ฉะนั้นแล้วเราจะต้องฝึกทักษะ การเอาตัวรอ ดให้พวกเขา จะได้ทันคน หากเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้น

แหล่งที่มา san-sabai