กลยุทธ์ 4 ข้อ สอนลูกให้เขารู้จักใช้เงินเป็น

กลยุทธ์ 4 ข้อ สอนลูกให้เขา..รู้จักใช้เงินเป็น

1. สอนให้รู้จักที่มาที่ไปของเงิน วัยอนุบาลนี่แหละ

ช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อยของคุณ เริ่มก้าวออกไปสู่โลกกว้าง เขาจะถูกภาวะรอบข้างกล่อมเกลา

ให้รู้จักใช้เงินเป็นไปโดย ปริยายและรวดเร็วกว่าคุณจะมารู้ตัวอีกทีอาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อยยื่นมือเล็กๆ

ส่งตาแป๋วมาตรงหน้าเพื่อขอ เงินไปซื้อลูกอม ขนมกรุ๊บกร๊อบ แล้วก็ได้ฉวยโอกาสนี้

สอนให้เขารู้จักที่มาที่ไปของเงิน บอกเขาว่า เงินที่คุณให้เขาใช้ได้มาจากการที่คุณ

ต้องออกไปทำงานเพื่อแลกมาเวลา ที่คุณออกไปจับจ่ายซื้อของเข้าบ้าน พาเขาไปด้วย

เพื่อให้เขารู้ว่า เงินที่คุณได้จากการทำงานจะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างภายในบ้านวิธีนี้

จะช่วยสอนให้เขารู้ว่าเราจ่ายเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ 2 อย่างคือ เพื่อความต้องการ

และความจำเป็น ถ้าหากเขาใช้เงินซื้อขนม หรือของเล่นมาก

เงินที่เหลือก็อาจจะไม่พอใช้ ซื้อของจำเป็นอย่างอื่นในบ้าน

2. สอนให้รู้จักบริหารการใช้เงิน

คุณยังสอนให้เขารู้จักวิธีจัดการกับการเงินอย่างง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขนมเป็นรายวันกับเขา

เพื่อให้เขามีประสบการณ์ตรง ในการใช้จ่ายเงิน ที่สำคัญก็คือคุณจะต้องสม่ำเสมอกับจำนวน

และเวลาที่ให้ และต้องหนักแน่นพอที่จะไม่ให้เขาเพิ่มเมื่อเขาใช้เงินหมดก่อนเวลา

และจะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าหากคุณบอกให้เขารู้ว่าถ้าหากเขาใช้เงินจนหมด

เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่าย ในเรื่องที่มีความสำคัญกว่า หรือใช้จ่ายในสิ่งที่เขา

มีความต้องการมากกว่าดังนั้น เขาจึงควรจะต้องรู้จักแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน

คือ ส่วนที่จะใช้ และส่วนที่ออมไว้สำหรับในวันหน้า

3. ต้องรีบสอนตั้งแต่เล็กๆ เริ่มในขณะที่เขายังแบมือขอเงินซื้อขนมไม่เป็นนั่นแหละ

โดยเริ่มจากการสร้างวินัย ในการใช้เงินให้เป็นตัวอย่างเพราะ เด็กเล็กๆ ช่วง 2 ขวบ ก็มีการเรียนรู้แล้ว

เขาจะมองดูพฤติกรรมของพ่อแม่ และเก็บไปคิดเขาอาจยังไม่เข้าใจว่าโลกใบนี้มีการแลกเปลี่ยน

สิ่งของกันโดยผ่านสื่อกลางที่เรียกว่าเงิน แต่พฤติกรรมของคุณจะทำให้เขาค่อยๆ เรียนรู้ไปเอง

ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินไปในลักษณะใด

4. เริ่มจากสอนให้รู้จักค่าของเงิน

เมื่อเขาโตขึ้นจนคุณพอ จะสอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ได้ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคย

กับการแตกทอนของตัวเงินโดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆ เช่น เงินบาท 5 เหรียญ

จะเท่ากับเงินเหรียญห้า 1 เหรียญเงินเหรียญห้า 2 เหรียญ จะเท่ากับเงิน 10 บาท 1 เหรียญ

วิธีนี้ นอกจากจะเป็นการสอนบวกลบเลข เบื้องต้นแล้ว ยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับค่าของเงินแต่ละเหรียญอีกด้วย

ขอขอบคุณ m o m s t e r