นะ โม พุท ธา ยะ สุดยอดพุทธคุณ สวดแล้วครอบจักรวาล แคล้วคลาดปลอดภัย

ท่องนะ โม พุท ธา ยะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพประโยชน์หลากหลายประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง ที่สวดแล้วครอบจักรวาล แคล้วคลาดรอดปลอดภัย คงกระพันชาตรี มหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้

คาถานี้ก็คือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีตัวอักขระพิเศษ 5 ตัว นั่นก็คือ
นะ โม พุท ธา ยะ

เป็นอักขระพิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อีกทั้งยังมีความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลก จึงถือได้ว่าเป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

โดยมีความเชื่อที่ว่า ถ้าผู้ใดบริก ร ร มคาถาบูชาสวด นะโมพุทธายะ ด้วยจิตใจอันสงบ ด้วยจิตใจอันดี จะทำให้มีชีวิตที่ดี แคล้วคลาดรอดปลอดภัย ภยันใดๆไม่กล้าเข้ามาทั้งนี้ยังได้มีการนำพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์มาสร้างเป็นยันต์ พระเจ้าห้าพระองค์ อีกด้วย โดยลงอักขระด้วย นะโมพุทธายะ ใช้ได้ครอบจักรวาล ซึ่งปรากฏทั้งผ้ายันต์และวัตถุม ง ค ลต่างๆ

สำหรับความหมายของ นะ โม พุท ธา ยะ มีดังต่อไปนี้

นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี
พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปม ง ค ล หรือสะเดาะเคราะห์

ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖

ฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่สวด นะโมพุทธายะ เป็นประจำทุกวัน จะส่งผลในเรื่องของทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการแคล้วคลาด ปลอดภัย และเป็นมหานิยม เมตตา มีแต่คนรัก มีเสน่ห์ เรียกว่าในสมัยโบราณนิยมโสดกันมากจนถึงปัจจุบันนี้

ซึ่งคาถาพระเจ้า 5 พระองค์นั้น ได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย เช่น คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการสวดคาถาพระเจ้า 5 พระองค์นี้นั้น เพียงคุณมีสมาธิ มีสติ ท่องสั้นๆว่า นะโมพุทธายะ ทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวัน วันละหลายๆรอบจะเป็นการดี จะช่วยปกปักรักษา ป้องกันคุ้มภัยในสิ่งที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นได้ ทั้งในเรื่องไสย ไม่ให้เข้ามากำกาย แม้สิ่งที่ไม่ดีแอบแฝงมา ก็จะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจในที่สุด