13 แอปฯ ที่ควรรีบลบออกจากมือถือ ดูดเงินอ่านข้อความ ในมือถือ

จากที่ ก ร ม ป ระชาสัมพันธ์ เผย Kaspersky เตื อนรีบลบ 13 เเอปฯ มีโฮสต์ มั ล แวร์อันต ราย ดู ดเงิน อ่านข้อความ และสอ ดแนมการทำงานในโทรศัพท์ได้

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศฯ กรมประชาสัมพันธ์ เเจ้งว่า เมื่อไม่นานนี้ มี ร า ยง าน จาก Kaspersky ว่า พบเเอพพลิเคชั่น Joker หรือเเอพฯ ที่มีโฮสต์ มั ล แวร์อันตรา ย ที่สามารถขโมยเงินสดของผู้ใช้ อ่านข้อความ และส อดแนมการทำงานต่าง ๆ ภายในเครื่องได้ โดยมีทั้งสิ้น 13 เเอปฯ และแนะนำให้ผู้ใช้ลบทิ้งทันที สำหรับเเอพฯ ดังกล่าว มีดังนี้

Classic Emoji Keyboard

Battery Charging Animations Bubble Effects

Easy PDF Scanner

Dazzling Keyboard

Halloween Coloring

EmojiOne Keyboard

Smart TV remote

Flashlight Flash Alert On Call

Volume Booster Hearing Aid

Now QRcode Scan

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero-Effect

ทั้งนี้ ตามการ ร า ยง าน ข้อมูล เเอพฯ ทั้งหมดถูกลบออกจาก Google Play Store แล้ว ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ แต่บางคนที่มีเเอพเหล่านี้อยู่ ก็ควรลบออกในทันที พร้อมเปิดใช้งานการ ส เเ ก น ไวรั สเพื่อดูว่าเกิดความเสี ยห ายในเครื่องหรือไม่

สำหรับอาการที่จะพบ คือ เเอปฯ ต่าง ๆ อาจหยุดทำงานโดยไม่มีเ หตุผล อีกประการหนึ่งคืออุปกรณ์ทำงานช้าลงกว่าเดิมมาก รวมทั้งผู้ใช้อาจรู้สึกว่าเเบตหมดเร็วกว่าปกติมาก เพราะมีการเรียกใช้งานทรัพย ากรในเครื่องพุ่ งสูงขึ้น

นอกจากนี้ มั ล แวร์ยังสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อส่งข้อความอื่น ๆ ไปยังบุคคลภายในรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์และแ พร่ ระบ าดในเครือข่ายของผู้ใช้ ฉะนั้น ใครเป็นผู้ใช้ Android หากมีเเอพฯข้างต้นให้รีบลบออกโดยด่วน

ขอบคุณที่มาข้อมูล kiddpan.com