คาถาเรียกทรัพย์โชคลาภเข้าหา “แม่ชีบุญเรือน”

คาถาเรียกทรัพย์ โชคลาภเข้าหา “แม่ชีบุญเรือน”

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องความ เ ชื่ อ ส่วนบุคคล สำหรับ ในช่วงก่อนวัน ห ว ย ออก อย ากจะให้จำพระ ค า ถ า นี้ให้แม่น สวดให้ขึ้นใจเลย

ก่อนที่จะซื้อ ห ว ย เป็นสุดยอดพระ ค า ถ า ในเรื่องของการเรียกทรัพย์ ในเรื่องของการเรียกบารมี โชคลาภเงินทอง ที่คุณแม่ชีบุญเรือน ได้มาจากพระอินทร์…

คุณแม่ชีบุญเรือน อุบาสิกาผู้สร้าง “พระพุทโธน้อย” เป็นวัตถุมงคลอันเลื่องลือที่มีชื่อ เ สี่ ย ง โด่งดัง ด้วยอำนาจจิตและชื่อ เ สี่ ย ง ในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ และบารมีในการช่วยเหลือผู้คน..

ทำให้หลายคนนั้น เ ชื่ อ ในเรื่องของพุทธคุณแบบเต็มเปี่ยม ของล้ำค่าชิ้นเอกที่ฝากไว้คู่กับแผ่นดินบ้านเรา และพระ ค า ถ า ที่ท่านได้มอบหมายให้อีก

ซึ่งเป็นพระ ค า ถ า สำคัญ บางตำราเท่าว่า แม่ชีได้มาจากพระอินทร์

บางตำราก็ว่า ได้มาจากพระสิวลี พระ ค า ถ า นี้คุณแม่บุญเรือนได้จากการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสมาธิจิตเมื่อในวันที่ 6 ธันวาคมปี 2500

และจากการเขียนตำราได้บอกไว้ว่า ค า ถ า นี้เป็น ค า ถ า เทวราช หรือไม่นำมาถวายแด่แม่ชีบุญเรือนนั่นเอง

ท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระ สิวลีมหาเถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์ และเจริญ ด้วยจตุรพิศ พรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการนั่นแล

กำลังวันที่กล่าวถึงมีดัง นี้คือ วันอาทิตย์ ๖ วันจันทร์ ๑๕ วันอังคาร ๘ วันพุธ ๑๗ วันพฤหัสบดี ๑๙ วันศุกร์ ๒๑ และวันเสาร์ ๑๐

ค า ถ า พระฉิมพลี ( ค า ถ า พระสีวลี)
“ตั้งนะโมฯ ๓ จบ” แล้วว่า…

“นะชาลีติฉิมพาลี

จะ มหาเถโร

สุวรรณะมามา

โภชนะมามา

วัตถุวัตถามามา

พลาพลังมามา

โภคะมามา

มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา

พหูชะนา

ภวันตุเม”

ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ ฯ