พยากรณ์อากาศประเทศไทย เตรียมหนาว ลมหนาวจะกลับมาฉลองปีใหม่

สำหรับสภาพอากาศในประเทศไทยตอนนี้ มีทั้งอากาศหนาว และฝนตกหนักในภาคใต้ โดยทางเพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย ได้โพสต์ถึงสภาพอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระบุว่า…

ลมหนาวจะมาฉลองปีใหม่ 30 ธ.ค. เย็นลง, 31 ธ.ค. – ปีใหม่ เย็นลงชัดเจน กรุงเทพฯ ได้เห็นต่ำกว่า 20 องศา ตามที่ได้พยากรณ์ไว้ 21-23 ธ.ค. อุ่นขึ้นชัดเจนจริง ตรงตามนัด มาดูตารางนัดหมายกับลมหนาวต่อกันเลย ดังนี้

24-27 ธ.ค. ใกล้เคียงกับวันนี้ มีบางพื้นที่บวกลบเล็กน้อย 1-2 องศา (สังเกตบริเวณสีฟ้าอ่อนกับสีเหลือง)
28-29 ธ.ค. อีสานอุ่นขึ้น, ตอนบนของเหนือเย็นลง
30 ธ.ค. เย็นลง
31 ธ.ค. – 1 ม.ค. เย็นลงชัดเจน

รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันอ้างอิง ในที่นี้คือของวันนี้ 23 ธ.ค. พยากรณ์อุณหภูมิจริงดูได้ในความคิดเห็นที่ 1

รูปความแตกต่างของอุณหภูมินี้ ไม่สามารถนำสีในรูปไปเปรียบเทียบตรงๆกับรูปความแตกต่างของอุณหภูมิอื่น เนื่องจากวันอ้างอิงที่นำมาหาความแตกต่างนั้นเป็นคนละวันกัน แต่ผลการพยากรณ์ว่าจะอุ่นขึ้น ใกล้เคียงเดิม หรือ เย็นลง นั้นมีความสอดคล้องกัน

การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวันอ้างอิง ไม่ได้หมายความว่าร้อนหรือหนาว อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศ เพื่อเตรียมรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา : พยากรณ์อากาศประเทศไทย