อย่าพยายามใช้ชีวิต ให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า

ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า

ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า

ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

ภรรยาบางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า

ภรรยาคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า

แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่าเสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม

จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ

คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

จนลืมว่า…

“เราควรที่จะมองตัวเองยังไง”

ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานๆหรอก

สิ่งที่เขาแสดงออกเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ

เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง

ไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

อย่ายึดติดกับสายตาของคน

อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆ

ชีวิตนี้เป็นของเรา..

สุขและทุกข์ เราควรกำหนดเอง

ขอบคุณที่มา ข้อคิดกำลังใจ