วางแผนให้ดี “เป็นหนี้” อยู่อย่างไรให้มีความสุข

วางแผนให้ดี “เป็นหนี้” อยู่อย่างไรให้มีความสุข

อยู่กับ ” หนี้ ” อย่างไร ให้เหมือนว่าไม่ได้ ” เป็นหนี้ “

เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องเข้าสู่ภาวะการ เป็นหนี้ อย่างเต็มตัว

เราควรรับมือกับภาวะนี้อย่างไร…ซีเคร็ตมีคำแนะนำ สั้นๆ ง่ายๆ มาฝาก

1. ยอมรับสภาพการเป็นหนี้อย่างมีสติ

ต้องยอมรับว่า สถานะทางการเงินของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีก ต่อไป

คุณอาจต้องตัดหรือลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนอื่นๆลง และ หันมาประหยัด

อดทนให้มากขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องทำงานพิเศษ แบ่งขายทรัพย์สินบางอย่างออกไป

เพื่อให้มีเงินผ่อนชำระหนี้ได้ตลอด ระยะก็ต้องตัดใจทำให้ได้

2. ฮึดสู้!

จัดระเบียบให้ตัวเองสักตั้ง ยิ่งปลดหนี้ได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีอิสระทางการเงินมากขึ้นเท่านั้น

(รวมทั้งเสียดอกเบี้ยน้อยลงด้วย) หน้าที่ของคุณในแต่ละเดือน

คือ ต้องมีระเบียบวินัยในผ่อนชำระเงินอย่างเคร่งครัด ผ่อนชำระ ทั้ง

“เงินต้นและดอกเบี้ยให้ตรงเวลา” ไม่ใช่เลือกชำระเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง

3. อย่าชำระหนี้ด้วยการเพิ่มหนี้

พยายามไม่ก่อหนี้ใหม่ๆตาม ขึ้นมาอีก ตราบใดที่ยังสะสาง หนี้เก่าไม่เรียบร้อย

และขอ ให้เปลี่ยนความคิดเรื่องการ กู้ทางนู้นมาชดใช่ทางนี้ เพราะวิธีนี้ไม่เกิดผลดี

ในระยะยาวและจะ ทำให้คุณเป็นหนี้ต่อไป ไม่สิ้นสุด

4. เจ้าหนี้ (ในระบบ) ไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิด

ถ้าผ่อนชำระตามกำหนดไม่ทัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ควรรีบแจ้งกับสถาบันเงินกู้

ชี้แจงเหตุผลเพื่อเป็นการรักษาความน่าเชื่อถือ รวมทั้งร่วมกันปรึกษาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทั้งสองฝ่าย

5. บ้านเดียวกันต้องจับมือไปด้วยกัน

บางครั้งถ้าต้องเผชิญปัญหาตามลำพัง ความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างย่อมตามมาเป็นธรรมดา

แต่จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนในครอบครัว “ช่วยกันแบ่งเบาภาระ”ตามแต่จะทำได้

ไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจกัน ให้คำปรึกษา ช่วยกันการประหยัด ฯลฯ

เมื่อใจและใจรวมเป็น หนึ่งเดียวได้เมื่อใด โลกนี้ก็อบอุ่นจนไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทุกข์กับการเป็นหนี้ ซีเคร็ตขอเอาใจช่วย จงอย่าสิ้นหวังหรือท้อแท้

ขอเพียงมีสติในการบริหารจัดการการเงิน และไม่ละความพยายามที่จะผ่อนชำระหนี้

ไม่ช้าก็เร็ว คงไม่เหลือหนี้ให้คุณต้องกังวลอีกต่อไป

ที่มา : g o o d l i f e u p d a t e