เผยภาพอาจารย์แม่ หลังผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุ 87 ปี ศิษย์ยังรักระลึกถึงไม่เสื่อมคลาย

เผยอาจารย์แม่ หลังผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุ 87 ปี ศิษย์ยังรักระลึกถึงไม่เสื่อมคลาย

ย้อนกลับไปในยุค 90 ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ย่อมไม่มีใครไม่รู้จัก “อาจารย์แม่” รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เป็นดั่งไอคอนของยุคสมัย และเป็นครูสอนภาษาไทยในระดับตำนาน ซึ่งหลายคนอาจจำได้ จากโฆษณาที่โด่งดังในยุคนั้น อย่าง “ฟันไม่ผุ ฟันไม่เสียว ใช้อีโมฟอร์ม”

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “อาจารย์แม่” หรือที่นักเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และอนุบาลเรียกว่า “คุณยาย”

อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 เป็นชาวจังหวัดตาก สมรสกับ พลอากาศตรี ประเทศ สินธุเดชะ มีบุตรสาวคนเดียว คือ ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เริ่มเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสตรีผดุงปัญญา จังหวัดตาก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ)

 

หลังจบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในปัจจุบัน) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และอีกหลายสถาบัน

 

หลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2554 และนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

ล่าสุดทางกลุ่ม ภาพเก่าในอดีต ได้มีการโพสต์ภาพ อาจารย์แม่ ที่ท่านได้ฉลองวันเกิดในวัย 87 กับครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่

ภาพอาจารย์แม่ฉลองวันเกิดในวัย 87 กับครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่