เริ่มแล้ว กองสลากฯ ขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ แบบ Drive Thru (13 มี.ค. )

กองสลากฯ เปิดให้ขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ Drive Thru เริ่มแล้ว 13 มี.ค.66 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ คนละไม่เกิน 30 ฉบับ

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ จะเปิดให้บริการจ่ายรางวัลแบบ Drive Thru Service ในวันที่ 13 มีนาคม 2566
เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัล ซึ่งมีวิธีการคือ

บริการ Drive Thru Service สามารถนำสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล และสลากดิจิทัล (Digital Lottery) มาขึ้นเงินรางวัลได้โดยมีจำนวนช่องบริการ 5 ช่อง ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 – 15.00 น. เว้นวันหยุดทำการหรือวัยหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวนสลากในการให้บริารจ่ายเงินรางวัล ไม่เกิน 30 ฉบับ/ราย

ยกเว้นรางวัลที่ 1,สลากอายัด,สลากไม่ถูกรางวัล,สลากปลอมแปลงแก้ไข, และสลากชำรุด ให้ติดต่อที่กองจ่ายรางวัล ชั้น G

การจ่ายเงินรางวัล แบบโอนเงินรางวัลผ่านบัชีธนาคารเท่านั้น โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี เรียบร้อยแล้ว กรณีโอนเงินรางวัลต่างธนาคาร โอนได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ