เจ้าหน้าที่นำรถไปรับตัว ด.ญ.9 ขวบ ที่ชัยภูมิ ผู้ป่ วยโควิ ดรายล่าสุด รายที่ 142 ถึงกับอึ้ง เมื่อหนูน้อยขอไปกราบเท้าแม่กับยาย ขอลาไปรักษาโควิ ด พบติดจากคลัสเตอร์งานบวช อ.หนองบัวแดง

วันที่ 2 พฤษภาคม นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโฆษกคณะกรรมการควบคุมโร คติ ดต่อจังหวัดชัยภูมิ รายงานสถานการณ์พบผู้ป่ วยติดเชื้ อโควิ ด-19 ล่าสุดยังมีผู้ติดเ ชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็น ด.ญ.วัย 9 ขวบ ชาว อ.หนองบัวแดง ที่มาจากกลุ่มเ สี่ยงคลัสเตอร์ไปร่วมงานบวชที่ อ.หนองบัวแดง

วันนี้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลหนองบัวแดงได้เดินทางไปรับตัว ด.ญ.วัย 9 ขวบรายนี้ เพื่อไปเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ต้องสลดใจเมื่อหนูน้อยขอเดินไปก้มกราบเท้าแม่และยายที่เลี้ยงมา กราบลาไปรักษาตัวให้หายจากโ รคโควิ ด

ทั้งนี้ จ.ชัยภูมิ มียอดผู้ป่ วยสะสมจากวานนี้มี 141 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 142 ราย เ สียชีวิต 3 ราย รวมสะสมอยู่ใน 12 อำเภอ ได้แก่อ.หนองบัวแดง 25 ราย จากคลัสเตอร์จัดงานบวช, อ.ภักดีชุมพล 16 ราย เสียชีวิต 2 ราย มาจากคลัสเตอร์ร่วมงานบวชมาจาก อ.หนองบัวแดง, อ.เกษตรสมบูรณ์ 10 ราย หาย 3 ราย, อ.ภูเขียว 14 ราย หาย 1 ราย, อ.คอนสาร 3 ราย หาย 1 ราย, อ.บ้านแท่น 5 ราย หาย 3 ราย, อ.แก้งคร้อ 9 ราย หาย 1 ราย

กลุ่มมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสถานบันเทิงกลับบ้านช่วงสงกรานต์, อ.หนองบัวระเหว 2 ราย, อ.บ้านเขว้า 5 ราย มาจากกลุ่มเ สี่ยงจัดงานบวช-งานแต่ง ในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ 45 ราย หาย 16 ราย

จากกลุ่มเ สี่ยงสถานบันเทิง และจากกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ใหม่มาจากงานบวช อ.หนองบัวแดง และ อ.ภักดีชุมพล และจากงานแต่ง อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส 3 ราย มาจากกลุ่มพื้นที่จังหวัดเสี่ยงกลับบ้านช่วงสงกรานต์ และคลัสเตอร์งานบวชงานแต่งจาก อ.บ้านเขว้า และ อ.คอนสวรรค์ 5 ราย เสี ยชีวิต 1 ราย รวม จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วยสะสมรวม 142 ราย เ สียชีวิ ต 3 ราย รักษาหาย 25 ราย เหลือกำลังรักษาอยู่ 114 ราย.

 

By admin