ลำดับ 4 ร าศีมีเ งินมาก สิ่ งดีง ามเข้าหา

ในทุกๆวันทาง แอดมิน จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆ มานำเสนอ ซึ่งเป็นบทความที่น่าอ่าน และเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมสร้างมคลชีวิต ทำให้เราเลือกมีความสุขในการใชัชีวิต ปฎิบัติแต่สิ่งดี ให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุข โดยวันนี้เรามีเรื่องทำนายดีๆมาฝาก

1)ราศีกันย์

ถือได้ว่ าในเดื อนนี้จะมีโชคล าภด้านการเ งิ น การลงทุน การ เ สี่ ย ง ๑วงค่อนข้างมาก แต่ก็อย่าได้มือใหญ่ใจโตเกินไปก็แล้วกัน เพราะอาจจะมีเหตุต้องใช้เ งิ นก้อนใหญ่ หรืออาจจะเกิ ดภาระทางการเ งิ นขนาดใหญ่ได้

2)ราศีเมษ

สภ าพการเ งิ นที่ติดขัดมาก่อนหน้านี้ เริ่มจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าเดิม เริ่มหมุนเ งิ นได้คล่องมือมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะเก็บออมเป็นเ งิ นก้อนขนาดใหญ่ได้ จะหมดไปกับเ รื่ อ งการเดินทาง

3)ราศีตุลย์

ผลประกอบการจะออกม าดีพอสมควร โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีการเก็งกำไรจากการลงทุนด้านหุ้นต่าง จะได้รับผลตอบแทนที่ดีพ อสมควร และอาจจะมีโชคในการ เ สี่ ย ง ๑วงหรือได้รับค่าคอมมิชชั่นที่ดีด้วย

4)ราศีกรกฎ

คนราศีนี้ไม่น่ าเป็นห่วงมากนัก ยังคงมีรายได้จากงานประจำหรือธุรกิจในระดับที่ดีพอสมควร รวมถึงจะมีโอกาสจะได้รับโชคลาภที่ดีจากมิตรสหายหรือคนรักก็ได้ จะมีความสุขใจในการใช้จ่ายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะของหรูหรา