ผู้มี บุญ-วาสนา จะไม่เลื่อนผ่าน บ ทความให้กำลังใจนี้

ผู้มีบุญวาสนา จะไม่เลื่อนผ่าน

คำว่าบุญคือ ความดี เมื่อทำบ่อยเข้า เก็บสั่งสมไว้มากเข้าก็จะมีกำลังและอานุภาพกลายเป็น วาสนา เป็นบารมี ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า

วาสนาบารมีการทำบุญมีมากวิธี ทำได้หลายทาง อย่างที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น… ซึ่งเรียกว่า ให้ทาน หรือไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายหรือด้วยวาจา

ประพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อยเป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไป ที่เรียกว่า รักษาศีล หรือสำรวมจิตใจให้สงบนิ่ง บังคับควบคุมใจได้ ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านคิดเหลวเละนอกเรื่องมากมาย ซึ่งเรียกว่า…

ภาวนา. บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ หากอยากมีบุญวาสนาดีบารมีมาก.ให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งดีๆดึงดูด แต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวและคนที่เรารักอยู่เสมอ

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ.. แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือ

ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่ก ตั ญ ญูรู้คุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่ เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่ เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่ามีเงินเพราะยามเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล

มันไม่ต่างอะไรกับก ร ะด าษอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ยยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต.วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง

บางคนชอบขี่จักรยานได้ออกกำลังกาย..เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ ในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ..เป็นบุคคล ระดับมันสมองเป็นทรัพยากรที่มีค่า การเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุข

ที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลื อ ดเนื้ อเชื้อไข การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วม ทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำตาล ไม่มีวันคลายรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการี

โชคดีที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์..สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนส รร ค์อยู่ในบ้านแค่เอนกาย มีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว

ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันเราไม่จำเป็น ต้องเหมือนใครและเอา อย่างใคร..

เรียบเรียงโดย BANJONGTHAILAND