“อ่าง เถิดเทิง” ขอหยุดรับบริจาค ภรรยาเผยตลกดังเ ครียด หลังดราม่าตามมาสนั่น

เป็นที่สนใจของหลายๆ คน สำหรับกรณีของ ตลกดัง อ่าง เถิดเทิง ที่ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ชีวิตสุดลำบาก โควิ ด-19 ทำงานหาย ขาดรายได้ถึงขั้น มาม่าซักห่อยังไม่มี แต่กลับมีกระแสอื่นๆ ตามมา ทั้งเรื่องอดี ตภ รรยาของอ่างที่ออกมาเผยว่าเมื่อก่อนอ่างใช้ชีวิตฟุ่ มเ ฟือย ติดผู้หญิง กลายเป็นกระแสวิจารณ์มากมาย

ล่าสุด ดา ภรรย าของ อ่าง เถิดเทิง ที่ใช้ชีวิตร่วมกันในปัจจุบัน

“เรื่องการรับบริจาค ตน และ ส ามีขอหยุดรับบริจาค เนื่องจากจริงๆ แล้วก็ไม่ได้อยากจะขอรับบริจาคเพราะเข้าใจว่าทุกคนแย่กันหมด ไม่ได้อยากให้มองว่าเราอยากจะไปเอาเงินเขามาใช้ แค่อาจจะมีคนเมตตาให้ทุนเราไปหาน้ำส้มมาขาย ให้เราได้ทำงานมีช่องทางหารายได้เหมือนเมื่อก่อนมากกว่า เพราะการรับบริจาคเงินเข้ามาแบบนั้นเราก็ไม่สบายใจ มีคนเข้ามาช่วยเหลือให้ทุนเรานิดๆ หน่อยๆ ก็พอใจแล้ว ต้องขอบคุณมากๆ สำหรับน้ำใจคนที่เมตตา

หลังจากข่าวก็ไปก็เห็นว่ามีดร าม่าออกมาเยอะ เราสองคนก็ไม่ได้อยากดร าม่าอะไร อ่างเองเมื่อเห็นดร าม่าต่างๆ ที่ออกมาทั้งเรื่องรับบริจาคและเรื่องภรรย าเก่าเขาก็เ ครียดมาก เ สียใจ ยิ่งมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วด้วยยิ่งหนักไปใหญ่

ตนเองและส ามียังคงจะสู้ต่อไป เราลำบากมาด้วยกันจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ หากมีคนที่เมตตา หยิบยื่นน้ำใจให้ก็ยินดีรับ และ ขอบคุณ แต่ไม่ได้ต้องการเปิดรับบริจาคเพื่อให้ได้เงินมากมาย ตลอดชีวิตที่ใช้ร่วมกับส ามีมา ลำบ ากด้วยกันมามาก เคยถึงขั้นมีไข่ 1 ฟองแล้วต้องแบ่งกันกินก็มี

แม้สามีจะมีสภาพร่างกายพิก าร แต่ก็ไม่ใช่คนชอบขอใครกิน เพียงแต่ตอนนี้ทุกอย่างหยุดชะงัก รายได้ที่เคยได้จากการทำงานของอ่างก็หายไป งานยกเลิกไป 10 กว่างาน ส่วนตัวของเธอเองก็ไปทำงานอื่นไม่ได้เพราะต้องคอยดูแลสามี ต้องคอยแบก พาไปเข้าห้องน้ำ ทำได้แต่งานเล็กๆ น้อยๆ ที่พอจะทำได้”

By admin