กองสลากฯ เข้มงวดออกตรวจอีกครั้ง ยืนยันว่าไม่พบเห็นขายเกิน 80

หลังจากวันที่ 29 ที่ผ่านมาผอ.กองสลากได้มีนโยบายกวดขันผู้ที่ขายลอตเตอรี่ที่มีราคาเกิน 80
บาทโดยการสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วกรุงเทพฯแต่ยังไม่พบร้านไหนเลยที่ขายเกินราคาจึงมั่นใจได้ว่าลอตเตอรี่ที่ออกจากกองสลากไม่มีร้านไหนที่ขายเกิน

80 บาทจริงๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าลอตเตอรี่ที่วางแผงขายอยู่ตามร้านทั่วไปขายใบละ
120 บ้างใบละ 100 บ้างทางด้านกองสลากเองก็ไม่เคยนิ่งนอนใจออกตรวจอยู่เป็นประจำและก็ทำการส่งตรวจอยู่เรื่อยๆ

ซึ่งผลที่ผ่านมาหลังจากออกการออก ตรวจก็ไม่เคยพบลอตเตอรี่ขายเกิน 80 บาทเลยทำให้ทางกองสลากสบายใจและมั่นใจว่าประชาชนยังซื้อลอตเตอรี่ในราคานี้ได้อีกส่วนรางวัลนำจั บใครที่แ จ้ ง เบาะแสเกี่ยวกับการขายล็อตเตอรี่ที่เกินจริงอย่างเช่นจะได้

รางวัลแ จ้ งเบาะแส 1,000 บาทถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่นำจั บ และดำเนินคดีจะได้รางวัลในการดำเ นิ น ค ดี 2,000
บาทในส่วนของตรงนี้ยังพบว่ามีส่วนน้อยมากที่ขายเกินราคาจึงทำให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีลอตเตอรี่ขายแพงเกินจริงอย่างแน่นอนสำหรับ
งวดที่จะออกนี้ก็ให้ประชาชนสมหวังดังความตั้งใจได้รางวัลที่ 1 กันทุกคนนะครับ