วันนี้เรายังมีโครงการจากรัฐฯ ที่ช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โค วิ ด -19 มาบอกต่อกัน ไปดูกันเลยมีโครงการอะไรบ้าง

แจกกันอย่างต่อเนื่อ งสำหรับ ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโควิดรอบใหม่ ที่รัฐบาลออกมาเพื่อเยียวยๅประชาชน

เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การ ระลอกใหม่ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยหนึ่งในมาตรการที่ ครม.มีมติอนุมัติ คือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

โดยมาตรการนี้จะครอบคลุมประชากร 2.5 ล้านคน กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท

ซึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิจากมาตรการเยียวยาครั้งนี้ จะเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิในมาตรการเราชนะมาก่อน ได้แก่

– ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

– ผู้ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

– ผู้พิก าร

– ผู้สูงอายุ

ทั้งนี้สิทธิที่จะได้รับคือ เงินเยียวยๅเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,200 บาท

โดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัตรประชาชน ตั้งแต่เดือน ก.ค.64 เป็นต้นไป จนถึงเดือน ธ.ค.64

อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของมาตรการ กระทรวงการคลังจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนี้ ต้องการรับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าว ผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ภายในวันที่ 28 มิ.ย.64 และถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ นั่นเท่ากับว่าผู้ที่ได้สิทธิจะสามารถเลือกได้เพียง 1 มาตรการเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ ครม.ได้อนุมัติในครั้งนี้ ได้แก่

1.มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือคนละครึ่ง เฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

ให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน

2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะมีผู้ร่วมโครงการ 4 ล้านคน (จากกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ 6 ล้านคน)

โดยภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

โดยผู้เข้าโครงการจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐช่วง ก.ค.-ก.ย.2564 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ธ.ค.2564 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาท

3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3 โดยช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2564) ครอบคลุมประชาชน 13.6 ล้านคน โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 1.64 หมื่นล้านบาท

4.โครงการเพิ่มศักยภาพโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 75 ล้านบาท

5.มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 4,512 ล้านบาท

6.โครงการจัดหาวัคซีน 17,077 ล้านบาท

7.โครงการบริการสาธารณสุข 6,378 ล้านบาท

8.โครงการค้นหาเชิงรุก 129 ล้านบาท

นับว่าเป็นการช่วยเหลืออย่าต่อเนื่อง ติดตามกันว่าจะมีโครงการอะไรดีๆมาบอกในวันต่อไป

By admin