วันนี้เรายังมีโครงการจากรัฐฯ ที่ช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โค วิ ด -19 มาบอกต่อกัน ไปดูกันเลยมีโครงการอะไรบ้าง

หลายๆคนได้ทราบข่าวกันแล้ว สำหรับการอนุมัติ 4 โครงการ สำหรับการช่วยเหลือ

โดยการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ดีเดย์ 14 มิ.ย. 64

ด้านคลังเผยแล้ว 14 มิ.ย.เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3แบ่งจ่าย 2 รอบ

พร้อมรับสมัครร้านค้ายิ่งใช้ยิ่งได้ ครม.ไฟเขียว 4 มาตรการเยียวยๅ เพิ่มเงินรายเดือน

โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการเยียวยๅโควิด เพิ่มเติมกำลังซื้อ

กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการเติมเงิน หรือเพิ่มเงินรายเดือนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มเปราะบางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่าย รวมทั้งความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ที่ให้สิทธิคนละ 3,000 บาท แก่ประชาชน 31 ล้านคน

ทางด้านโฆษกรัฐบาล เผยว่า ครม.อนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือบัตรคนจน 13.6 ล้าน กรอบวงเงิบ 16,380 ล้านบาท

และเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

หรือผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่าย (อยู่ในฐานข้อมูลโครงการเราชนะ) จำนวน 2.5 ล้านคน กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท

2 กลุ่มนี้เป็นการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้า ร้านค้า หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ธ.ค. 64 โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดในการจ่ายเงินอีกครั้ง

นายอนุชา เปิดเผยอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 3

กรอบวงเงิน 9.3 หมื่นล้านบาท เป็นการใช้จ่ายในลักษณะเดิม

คือรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 แบ่งใช้สิทธิ 2 รอง รอบละ 1,500 บาท

รอบแรกจะเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง เดือน ก.ค.-ก.ย. 1,500 บาท

และรอบที่ 2 เดือน ต.ค.-ธ.ค.อีก 1,500 บาท ครบ 3,000 บาท

มีเป้าหมายประชาชนที่ได้รับสิทธิ 31 ล้านคน โดยคนที่เข้าโครงการคนละครึ่งเฟสแรก 10 ล้านคน

และคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ผ่านการยื่นยันสิทธิในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ส่วนอีก 16 ล้านคนจะเป็นการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่

โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดเช่นกัน

ขณะที่กระทรวงการคลัง โดยน.ส.กุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง

แถลงว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

เงื่อนไข 31 ล้านสิทธิมีดังนี้

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่จำกัดสิทธิผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้ว

นับว่าเป็นการช่วยเหลืออย่าต่อเนื่อง ติดตามกันว่าจะมีโครงการอะไรดีๆมาบอกในวันต่อไป

เรียบเรียงโดย BANJONGTHAILAND

By admin