วันนี้เรายังมีโครงการจากรัฐฯ ที่ช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โค วิ ด -19 มาบอกต่อกัน ไปดูกันเลยมีโครงการอะไรบ้าง

แจกอย่างต่อเนื่อง กับ โครงการของรัฐ ที่หลายๆคนกำลังรอความช่วยเหลืออยู่

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะมีผู้ร่วมโครงการ 4 ล้านคน (จากกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ 6 ล้านคน)

จะใช้เงินในโครงการนี้ 2.8 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ 2.4 แสนล้านบาท

สนับสนุน e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท

ลักษณะของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คือ ภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)

ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน e-Voucher

จากภาครัฐช่วง ก.ค.-ก.ย.2564 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ธ.ค.2564 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาท

โดยรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Voucher ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่ม

และค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะให้ในมูลค่า 5,000-7,000 บาทต่อคนต่อวัน และเป็นโครงการที่ต้องลงทะเบียนใหม่

สำหรับวิธีการใช้สิทธิโครงการดังกล่าว

ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพฯ “เป๋าตัง”

เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเอง ก็จะต้องติดตั้งแอพฯ “ถุงเงิน” เพื่อร่วมโครงการนี้ด้วย

ทั้งนี้ นางสาวกุลยๅ ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

เคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ว่า ผู้ที่ต้องการได้ e-Voucher ของโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

เต็มจำนวน 7,000 บาทนั้น จะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ 60,000 บาท

โดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน หลังจากนั้นรัฐมจึงจะคืนเงินให้ 10-15% ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ใครมีสิทธิในโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” บ้าง?

เงื่อนไขหลักของโครงการ คือ ถ้าเลือกใช้ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ไปแล้ว จะใช้สิทธิ

ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิถุนาย 2564
มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน
ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ไม่เป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ)
ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”
ต้องจับจ่ายในร้านค้าที่จดทะเบียน VAT

ผู้ที่เคยได้สิทธิเราชนะ/ม.33เรารักกัน สามารถเลือกใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้/คนละครึ่งเฟส3 ได้
โครงการอื่นๆ ที่ ครม. อนุมัติครบเป็นแพ็คเกจ

– มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3 : วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก จนถึงผู้ประกอบการขนาดกลาง จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

– โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3 : โดยช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2564)

ครอบคลุมประชาชน 13.6 ล้านคน โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 1.64 หมื่นล้านบาท

– โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ : รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบ 3,000 ล้านบาท

นับว่าเป็นการช่วยเหลืออย่าต่อเนื่อง ติดตามกันว่าจะมีโครงการอะไรดีๆมาบอกในวันต่อไป

 

By admin