หมวดหมู่: บ้านและสวน

ไม่ทันฟังคำตอบ เจ้าของบ้านเ ผาบ้านที่สร้าง คิดว่าช่างทิ้งงาน จริงแล้วช่างหวังดีเพราะลูกน้องติดโควิ ด

หัวหน้าช่างขอชี้แจง กรณีเจ้าขอ…