เดือน: พฤษภาคม 2021

นิสั ยคนยุคใหม่ กินหรูอยู่แพง ยอมสร้างหนี้ “เพื่ออวดรวย” หนี้ท่วมหัว แต่ใช้ชีวิตติดรวย..จงติดดินอย่างมีกินและมีเก็บ

พาไปรู้จักกับบุคคลกลุ่มหนึ่ง ท…